top of page

Service

Regelbunden service på fläktar och aggregat ger lägre driftskostnader och längre livslängd på anläggningen, samtidigt som det minimerar risken för akuta driftstopp.

Denna sanning gäller såväl nya som äldre installationer.

 

Vi ger dig tillgång till enstaka service, akutservice och trygga totalavtal.

Våra smidiga serviceavtal är förstahandsvalet för dig som vill säkerställa att service och underhåll görs på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och med rätt komponenter.

På så sätt vet du att du använder din anläggning maximalt effektivt och

undviker onödiga avbrott

Montage

Oavsett om det handlar om mindre hyresgästanpassningar eller större totala ombyggnationer av luftbehandlingssystem kan IKK hantera detta. 

 

Installation och montering av små och stora luftbehandlings aggregat.

Vi kan även ta fram kompletta projekteringsunderlag med beräknade

luftmängder baserat på belastning av lokaler. 

Med mångårig kunskap och en total överblick kan vi utföra samtliga jobb

både effektivt men även konkurrenskraftigt. 

EL & Styr

Planering och installationer från nybygge till löpande servicearbete,

felsökning och reparation samt entreprenerd.

Vi hjälper er med:

- Elinstallation ventilation

- Kylanläggningar

- Värmeanläggningar

- Styr- & regleranläggningar 

- Samordnade drift- & underhållsinstruktioner

Vi har självklart även kapacitet & kompetens för att

hjälpa dig och din fastighet med:

 

- Projektering av elinstallationer

- Elinstallationer

- Belysning

- Intelligent styrning av belysning

 Service & underhåll

- Felsökning

Injustering

När utför man injusteringar? 

För att ett luftbehandlingssystem skall fungera så effektivt som möjligt bör hela systemet arbeta samstämt. Tas en viss mängd luft ut ur lokalen, måste denna luft ersättas med ny. Fungerar inte detta tillfredsställande lider 
lokalen av obalans.

Obalans kan orsaka en hel del oönskat i inomhusmiljön. Detta kan visa sig oftast i form av luktöverföringar, torra avlopp, oljud, energiförluster eller att det blåser i dörrar och fönster. 

 

Vid nyinstallation utför IKK alltid en injustering av systemet för att garantera korrekta luftflöden och balans i lokalen.

En injustering av befintligt system kan behöva utföras om någon eller fler av ovanstående fel uppstått. 

OVK-Besiktning

Ett måste med stora möjligheter.

Genom OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) säkerställer vi att du har rätt klimat och miljö inomhus. Tack vare vår K-behörighet kan vi hjälpa dig oavsett vilken typ av ventilationssystem eller lokal du har.

Vi hjälper dig självklart att åtgärda de eventuella felaktigheter som upptäcks i samband med besiktningen, det kan handla om allt från att rengöra kanaler till att göra mer eller mindre långtgående injusteringar. Ditt besiktningsprotokoll är din bas för planering av fortsatta åtgärder/förbättringar.

Gör en ”För-OVK”. Genom att tidigt upptäcka fel och brister kan du undvika risken att inte få en godkänd OVK. En extra trygghet för dig som vill ha överblick och en chans att spara pengar!

Utöver de lagbundna kontrollerna kan vi dessutom erbjuda en komplett översyn av din energieffektivitet, något vi brukar rekommendera alla som vill påverka sin långsiktiga driftekonomi.

Du kan faktiskt göra ditt godkännande till en besparing.

Let's work together

Offertförfrågan

Välj avdelning

Tack för ditt meddelande!

  • LinkedIn
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page