top of page

Våra tjänster

Service
IKK Service

Varför Service?

Många fastighetsägare investerar stora summor på nya ventilationsanläggningar, lämnar man dessa utan underhåll håller de sig inte nya speciellt länge.

 

Vi har kunskapen att sköta underhåll och service av de flesta anläggningar på marknaden idag.

 

Väljer man ett serviceavtal hos IKK Service får man ett kontinuerligt och driftsäkert ventilationssystem.

Montage

IKK Montage utför både stora och små entreprenader.

Oavsett om det handlar om mindre hyresgästanpassningar eller större totala ombyggnationer av luftbehandlingssystem kan IKK hantera detta. 

 

Installation och montering av små och stora luftbehandlings aggregat.

Vi kan även ta fram kompletta projekteringsunderlag med beräknade luftmängder baserat på belastning av lokaler. 

Med mångårig kunskap och en total överblick kan vi utföra samtliga jobb både effektivt men även konkurrenskraftigt. 

El & Styr
Glass-Sphere-Energy.png

"Vi är med dig hela vägen från projektering till driftsättning"

Planering och installationer från nybygge till löpande servicearbete, felsökning och reparation samt entreprenerd.

Vi hjälper er med:

- Elinstallation ventilation

- Kylanläggningar

- Värmeanläggningar

- Styr- & regleranläggningar 

- Samordnade drift- & underhållsinstruktioner

Vi har självklart även kapacitet & kompetens för att hjälpa dig och din fastighet med:

 

- Projektering av elinstallationer

- Elinstallationer

- Belysning

- Intelligent styrning av belysning

 Service & underhåll

- Felsökning

Injustering

När utför man injusteringar? 

För att ett luftbehandlingssystem skall fungera så effektivt som möjligt bör hela systemet arbeta samstämt. Tas en viss mängd luft ut ur lokalen, måste denna luft ersättas med ny. Fungerar inte detta tillfredsställande lider 
lokalen av obalans.

Obalans kan orsaka en hel del oönskat i inomhusmiljön. Detta kan visa sig oftast i form av luktöverföringar, torra avlopp, oljud, energiförluster eller att det blåser i dörrar och fönster. 

 

Vid nyinstallation utför IKK alltid en injustering av systemet för att garantera korrekta luftflöden och balans i lokalen.

En injustering av befintligt system kan behöva utföras om någon eller fler av ovanstående fel uppstått. 

OVK-Besiktning

Vi tar pulsen på din fastighet!

För att säkerställa ett väl fungerande inomhusklimat i fastigheten skall dess ägare se till att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är utförd och godkänd.

Intervaller för OVK?

3 år - Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader.

Oavsett typ av ventilationssystem.

 

3 år - Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.

 

6 år - Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.

Hur går en OVK till?

Offentliga lokaler och kontor besiktas under ordinarie arbetstider och öppettider. Kontroll av luftflöden utförs i fläktrum och tillgängliga utrymmen.

 

I lägenheter så arbetar vi under överenskomna och aviserade tider, dvs vi eller t ex föreningen aviserar hyresgästerna i god tid innan arbetet utförs. Kontroll av luftflöden sker i vanliga fall i varje lägenhet.

 

Efter en OVK besiktning meddelar vi resultatet till beställaren, vid godkänd OVK skickas protokoll in till Stadsbyggnadskontoret i kommunen. Om resultatet inte är godkänt utförs i vanliga fall en ombesiktning efter att anmärkningarna i protokollet har åtgärdats och därefter skickas det reviderade protokollet in.

Vi erbjuder även OVK med injustering & rengöring!

Kontakta oss så berättar vi mer. 

El & Styr
Service
Montage
Injustering
OVK-Besiktning
Referensuppdrag

Referensuppdrag & Nyheter

"Vi är stolta över vår bredd, nu täcker vi samtliga kundsegment på markanden. Det krävs erfarenhet, kunskap och flexibilitet att  jobba åt större fastighetsägare, byggföretag, Brf:er och privatpersoner."

Niklas.png

Niklas Sahlin Westerberg

VD/Ägare

Offert
Niklas.png
Niklas.png

"Vi är stolta över vår bredd, nu täcker vi samtliga kundsegment på markanden. Det krävs erfarenhet, kunskap och flexibilitet att  jobba åt större fastighetsägare, byggföretag, Brf:er och privatpersoner."

Niklas Sahlin Westerberg

VD/Ägare

Vad är ert behov?

Har ni ett projekt på gång och vill ha ett prisförslag? 

Klicka här för att skicka en offertförfrågan på just ditt projekt och beskriv era behov.

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort vi kan. 

Kontakt
bottom of page